Βακαλόπουλος, Απόστολος

Βακαλόπουλος, Απόστολος
(Βόλος 1909 –). Ιστορικός και ομότιμος καθηγητής της ιστορίας της νεότερης Ελλάδας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σπούδασε κλασική φιλολογία και παιδαγωγική στη φιλοσοφική σχολή του ΑΠΘ. Ειδικεύτηκε στη βυζαντινή και νέα ελληνική ιστορία με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία. Σταδιοδρόμησε στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΑΠΘ, αρχικά ως υφηγητής ιστορίας της νεότερης Ελλάδας (1943-51) και στη συνέχεια τακτικός (1955-74) και από το 1974 ομότιμος. Διετέλεσε μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και πολλών άλλων επιστημονικών σωματείων, ενώ εκπροσώπησε τη χώρα μας σε πολλά διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Υπήρξε πολυγραφότατος. Σπουδαιότερα έργα του: Ιστορία του νέου ελληνισμού, 1204-1831 (8 τόμοι), Ιστορία της Μακεδονίας, 1354-1833, Πηγές της ιστορίας του νέου ελληνισμού, 1204-1812 (2 τόμοι), Πρόσφυγες και προσφυγικόν ζήτημα κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν του 1821, Αιχμάλωτοι Ελλήνων κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν του 1821, Τα ελληνικά στρατεύματα του 1821, Περί των προσφυγικών εγκαταστάσεων εν τη περιοχή της Θεσσαλονίκης κ.ά. Τιμητικές διακρίσεις: πρώτο βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, βραβείο Ζάππα, διεθνές βραβείο Herder κ.ά.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Пелопоннесское восстание — Дата 17 (28) февраля  26 мая (7 июня) 1770 года Место Пелопоннес …   Википедия

  • Пиерийское восстание — 1878 года, в Греции чаще упоминается как Революция Литохоро (греч. Επανάσταση του Λιτοχώρου) по имени города главного центра восстания  восстание греческого населения османской Македонии, направленное одновременно против турецкого господства …   Википедия

  • Греция в годы Крымской войны — Военные события 1853 1854 гг. в соседних с Грецией, османских провинциях были вызваны и происходили параллельно с Крымской войной. Военные действия были необъявленной войной Греческого королевства против Османской империи. После англо… …   Википедия

  • Папазолис, Георгиос — Георгиос Папазолис (греч. Γεώργιος Παπαζώλης Сиатиста, Западная Македония 1725 – Парос 1775) российский офицер и агент греческого происхождения, греческий революционер, один из основных инициаторов греческого восстания 1770 года («Пелопоннесское… …   Википедия

  • Джарвис, Джордж — Джордж Джарвис (англ. George Jarvis, греч. Τζώρτζ Τζάρβις; 1797(1797), Альтона (ныне  в черте Гамбурга)  11 августа 1828, Аргос)  американский филэллин, генерал лейтенант греческой армии, участник Освободительной войны… …   Википедия

  • Георгий Эрмоним — Георгиос Эрмонимос (греч. Γεώργιος Ἑρμώνυμος) или Эрмонимос Спартанец (Спарта ?  Париж 1478 †)  греческий писатель, дипломат и учёный 15 го века. Первый профессор греческого языка в университете Сорбонна, Париж. Содержание 1… …   Википедия

  • Андроник Каллист — (греч. Ανδρόνικος Κάλλιστος Салоники,? Лондон 1486)  греческий учёный и гуманист, двоюродный брат видного учёного Феодора Газы.[1] Содержание 1 Биография …   Википедия

  • Кацонис, Ламброс — Эту статью следует викифицировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей …   Википедия

  • Лондос, Андреас — Андреас Лондос греч. Ανδρέας Λόντος …   Википедия

  • Майер, Иоганн Якоб (редактор) — Иоганн Якоб Майер …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”